ELCONDER, s.r.o.

Opravy a servis

Spoločnosť ELCONDER s.r.o. zabezpečuje servis kompenzačných rozvádzačov

ako aj opravy a rekonštrukcie existujúcich kompenzačných rozvádzačov.

V prípade nášho kompenzačného rozvádzača je nutné poslať aktuálnu fotografiu

(v akom je aktuálne vizuálnom stave) a výrobný štítok (z týchto údajov vieme

byť kompletne pripravený na výjazd a vykonanie servisu.

Mierne zložitejšie je to pri kompenzačnom rozvádzači od iného výrobcu,

kedy je niekedy nevyhnutné urobiť obhliadku a premeranie na mieste.