ELCONDER, s.r.o.

Kondenzátory

Kondenzátory MKPg ELECTRONICON (D)

Suché kompenzačné kondenzátoryUrčenie:

  • Pre výrobu kompenzačných rozvádzačov
  • Pre kompenzáciu jalových strát transformátorov a elektromotorov
  • Pre individuálnu kompenzáciu účinníka motorov

Technické charakteristiky:

  • Suché, ekologické kondenzátory so samoregeneračným polypropylénovým dielektrikom.
  • Zabudovaná vnútorná poistka
  • Zabudovaný pretlakový odpojovač
Typ kvar Cn [mikroF] D [mm] H [mm] Vyhotovenie kg
MKP-1,5 / 400 1,5 3 x 9,6 50 176 A 0,4
MKP-2,5 / 400 2,5 3 x 17 50 176 A 0,4
MKPg-3 / 400 3 3 x 21 60 164 K 0,6
MKPg-5 / 400 5 3 x 33 75 164 K 0,7
MKPg-6,25 / 400 6,25 3 x 40 75 164 K 0,7
MKPg-7,5 / 400 7,5 3 x 51 85 164 K 0,9
MKPg-10 / 400 10 3 x 68 75 230 K 1,0
MKPg-12,5 / 400 12,5 3 x 82 85 230 L 1,3
MKPg-15 / 400 (25/525) 15 3 x 96 116 230 L 2,3
MKPg-20 / 400 20 3 x 137 100 230 L 1,7
MKPg-25 / 400 25 3 x 166 116 230 L 2,3
Ladené kondenzátory pre chránenú kompenzáciu
MKPg-6,9 / 440 6,9 3 x 38 85 230 L 1,0
MKPg-14,1 / 440 14,1 3 x 77 95 230 L 1,3
MKPg-28,2 / 440 28,2 3 x 154 116 245 L 2,3

Vyhotovenie svorkovnice:

Svorkovnica Svorkovnica typu A Svorkovnica typu K Svorkovnica typu L
MKP svork svorkovnica K svorkovnica L
- max. prierez vodiča [mm2]: 
6
max. prierez vodiča [mm2]:
1x6
max. prierez vodiča [mm2]:
2x25
- max. prúd [A]/na fázu:
16
max. prúd [A]/na fázu:
24
max. prúd [A]/na fázu:
43
- Vybíjací odpor:
zvlášť 2x200kOhm, IP00
Vybíjací odpor:
vstavaný vo svorkovnici
Vybíjací odpor:
dodávaný zvlášť 3x120kOhm, IP20
- Max. doťahovací moment [Nm]:
-
Max. doťahovací moment [Nm]:
1,2 .. 2,0
Max. doťahovací moment [Nm]:
2,5 .. 3,0

Pracovné podmienky:

Tepelné straty pri štandardnom použití sú odvádzané len prirodzenou ventiláciou a konvenciou. Prekročenie predpísanej pracovnej teploty môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť kondenzátora. V niektorých prípadoch je preto vhodné použiť nútenú ventiláciu alebo tepelnú ochranu. Častý výskyt napäťových špičiek alebo vplyv vyšších harmonických je potrebné eliminovať vhodnou sériovou indukčnosťou.

Montážna poloha:

Suché kondenzátory typu MKPg majú montážnu polohu buď zvislú so svorkovnicou hore alebo montážnu polohu vodorovnú. Neodporúča sa montážna poloha so svorkovnicou zo spodu. Kondenzátory rady MKP do 3 kvar vrátane majú len zvislú montážnu polohu.

Vybíjacie odpory:

Vybíjacie odpory zaručujú vybitie náboja kondenzátora. Pri malých kondenzátoroch o výkone 1,5 a 2,5 kvar sa kondenzátory dodávajú s odpormi na fastón v krytí IP00, a po pripojení vodičov a osadení plastovej krytky majú až IP50.

MKP

kondenzátor s plastovou krytkou a vodičmi

MKP

ukážka kolmých fastónov a zapojenia vodičov

Pre vyhotovenie K tvoria vybíjacie odpory súčasť plastovej pripojovacej svorky a teda vybíjací odpor je neoddeliteľnou súčasťou kondenzátora. Pri kondenzátoroch so svorkovnicou typu L sú vybíjacie odpory v plastovej krytke dodávané zvlášť (aj sa zvlášť faktúrujú) ku každému kondenzátoru v krytí IP20 ( 10 až 25kvar = 3x120k ).

Vybíjacie tlmivky:

Vybíjacie tlmivky skracujú vybíjaciu periódu. Čo sa dosahovalo zapojením vybíjacieho odporu na kondenzátor a rýchlovybíjacieho odporu na stýkač na spínanie kapacitných výkonov, to vieme jednoducho a rýchlo dosiahnuť montážou vybíjacej tlmivky. Tepelné straty vybíjacej tlmivky sú menšie ako 1W. Krytie je IP20. Hmontosť je 290g. Aj 50kvar-ový stupeň dokáže vybiť do 20s (aby napätie kleslo zo 400V pod 50V).

Vybíjacie tlmivky

Prevádzka a údržba kondenzátorov:

S ohľadom na dosiahnutie maximálnej životnosti a spoľahlivosti kondenzátorov sledujte teplotu, prúd a napätie kondenzátorovej batérie.

Teplota nádoby batérie nesmie prekročiť 55°C. Maximálna priemerná teplota okolia za 24h je 45°C. Maximálna priemerná teplota okolia za rok je 35°C. Prúd kondenzátorových jednotiek nesmie prekročiť 1.3 násobok prúdu vypočítaného pri menovitom napätí a frekvencii.