ELCONDER, s.r.o.

Analýzy siete

Analýzy siete u odberateľa elektrickej energie

Meranie a analýzy siete u odberateľa elektrickej energie robíme za nasledovným účelom:

  • zistenie správnej veľkosti a typu kompenzačného zariadenia
  • zisťovanie porúch v sieti elektrickej energie (harmonické, prepätia, podpätia a pod.)
  • určenie celkového harmonického skreslenia v sieti ako aj jednotlivých harmonických zložiek v napätí a v prúde
  • potvrdenie správnej prevádzky kompenzačného rozvádzača a správneho nastavenia regulátora.
  • analýzy siete počas rýchlych prechodných dejov

Pri dodávke kompenzačného rozvádzača na kľúč vieme vykonať analýzu siete bezplatne v cene dodávaného kompenzačného rozvádzača.

Analýzy siete