ELCONDER, s.r.o.

KOMPENZÁCIA

ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Spoločnosť ELCONDER, s.r.o.

Spoločnosť ELCONDER, s.r.o. sa špecializuje na výrobu všetkých druhov NN kompenzačných rozvádzačov, analýzy sietí, na riešenie zložitých problémov súvisiacích s kompenzáciou účinníka, ktoré sa vyskytujú pri aplikáciách nových technológií najmä zariadení s polovodičovými meničmi

Naše SLUŽBY

Z hľadiska dodržania kvality odberu elektrickej energie je potrebné dodržiavať aj odber jalovej energie zo siete. O množstve odobratej jalovej energie napovedá účinník cos? ktorý je potrebné dodržiavať v tolerancii 0,95 až 1. Aby bolo možné dosiahnúť tieto hodnoty je potrebné aby odberateľ elektrickej energie mal nainštalovaný a funkčný kompenzačný rozvádzač.

Kompenzačné rozvádzače - ELCONDER, s.r.o. sa vyrábajú presne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých zákazníkov od výkonu niekoľkých kVAr až po 1200 kVAr. Kompenzačný rozvádzač môže byť umiestnený na montážnej doske alebo v rozvádzačových skriniach závesných alebo volne stojacich. Správnu funkciu kompenzačného rozvádzača zabezpečuje regulátor.

Spoločnosť je vybavená prístrojmi a špeciálnym náradím potrebným pre výrobu rozvádzačov.
Prístrojové vybavenie zodpovedá požiadavkám TI SR a IBP SR pre kusové skúšky rozvádzačov nn v plnom rozsahu. Okrem toho firma vlastní špeciálne prístroje - analyzátory siete s možnosťou harmonickej analýzy, pamäťový osciloskop s možnosťou pripojena na PC, 6kV zdroj na skúšanie rozvádzačov a mnohé ďalšie.

Uvod