Kompenzácia elektrického výkonu - ELCONDERZ hľadiska dodržania kvality odberu elektrickej energie je potrebné dodržiavať aj odber jalovej energie zo siete. O množstve odobratej jalovej energie napovedá účinník cos ? ktorý je potrebné dodržiavať v tolerancii 0,95 až 1. Aby bolo možné dosiahnúť tieto hodnoty je potrebné aby odberateľ elektrickej energie mal nainštalovaný a funkčný kompenzačný rozvádzač.

Kompenzačné rozvádzače - ELCONDER sa vyrábajú presne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých zákazníkov od výkonu niekoľkých kVAr až po 1200 kVAr. Kompenzačný rozvádzač môže byť umiestnený na montážnej doske alebo v rozvádzačových skriniach závesných alebo volne stojacich. Správnu funkciu kompenzačného rozvádzača zabezpečuje regulátor.

Spoločnosť ELCONDER sa špecializuje na výrobu všetkých druhov NN kompenzačných rozvádzačov, analýzy sietí, na riešenie zložitých problémov súvisiacích s kompenzáciou účinníka, ktoré sa vyskytujú pri aplikáciách nových technológií najmä zariadení s polovodičovými meničmi

Spoločnosť je vybavená prístrojmi a špeciálnym náradím potrebným pre výrobu rozvádzačov.
Prístrojové vybavenie zodpovedá požiadavkám TI SR a IBP SR pre kusové skúšky rozvádzačov nn v plnom rozsahu. Okrem toho firma vlastní špeciálne prístroje - analyzátory siete s možnosťou harmonickej analýzy, pamäťový osciloskop s možnosťou pripojena na PC, 6kV zdroj na skúšanie rozvádzačov a mnohé ďalšie.

 

Kontakt: ELCONDER - Ing. Lattacher
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
02 / 4914 0192Tel.:
E-mail: sales@elconder.skrozvadzac
Úvod | Ponuka | Cenník | Referencie | Na stiahnutie | Kontakt

kompenzácia jalového výkonu, kompenzacne rozvadzace

bezpecnostni dvere a trezory stolárstvo, nábytok na mieru europrojekty, firemne poradenstvo Výroba pečiatok